Over ons

De SER Noord-Nederland is een uniek en onafhankelijk overleg- & adviesorgaan, waarin werkgevers, werknemers én wetenschappers samenwerken met regionale en lokale overheden en onderwijsinstellingen. 

Juist deze quadruple helix aanpak biedt de beste vooruitzichten op breed draagvlak en snelle, soepele uitvoering van sociaaleconomisch beleid. De SER NN vertaalt beleid naar uitvoering en regionale thema’s naar nationale en internationale agenda’s. En vice versa. Ook kijken we naar subsidiemogelijkheden, onder andere via SNN en via de landelijke SER. Samen werken we aan een inclusieve en duurzame regionale economie.

De SER NN organiseert permanent positief-kritische reflectie op de plannen en het handelen van Noordelijke bestuurders en denken constructief mee, zowel vooraf bij beleidsvorming als achteraf bij beleidstoetsing. 

Meedenken is bij ons trouwens meer dan applaus geven

Wij onderbouwen beleid met onderzoek, feiten, cijfers en meningen vanuit diverse perspectieven. Hierdoor ontstaat een compleet, integraal en driedimensionaal beeld van de situatie.  

De SER NN faciliteert de dialoog tussen werkgevers, werknemers, wetenschappers, overheden, onderwijs en de nationale SER (SER NL). De voordelen hiervan zijn:

  • Beter beleid, dankzij interdisciplinair advies.
  • Experts met veel kennis van de regio.
  • Breed draagvlak dankzij dialoog werkgevers en werknemers.
  • Sneller en soepeler uitrollen van collegeprogramma’s.
  • Extra lobbykracht, via breed netwerk en samenwerking SER NL.
  • Beperkte kosten, dankzij maatschappelijke opgave plus de bijdrage SER NL.

Bij ons staat overleg & draagvlak bovenaan en we werken vanuit advies en coördinatieDe SER NN adviseert Noordelijke provincies en gemeenten over het sociaaleconomisch beleid vanuit de volgende doelstellingen:

  1. Sterke en duurzame regionale economie.
  2. Slimme koppeling van specifieke kerngebieden.
  3. Oog voor de relatie tussen steden en omliggende regio’s. 
  4. Zoveel mogelijk mensen aan het werk.

Overleg & Draagvlak

Wij vertalen sociaaleconomische thema’s van de provincies naar ontwikkelingsgerichte initiatieven, subsidiemogelijkheden en lobbykracht. We doen dat op basis van overleg tussen sociale partners (werkgevers en werknemers), wetenschappers en andere betrokken stakeholders. Dit leidt tot initiatieven met een breed draagvlak.

Advies

Naast de betrokkenheid van sociale partners zet de SER NN ook de expertise in van onafhankelijke wetenschappers. Per thema hebben wij een adviescommissie met experts die - waar nodig - ook externe deskundigen inschakelen. Overheden krijgen onafhankelijk strategisch advies op maat. In toenemende mate komen deze adviezen tot stand in samenspraak met de nationale SER en stemmen we ze af met de nationaal georganiseerde sociale partners. Hierdoor kunnen de adviezen rekenen op inhoudelijke kwaliteit, regionale zeggingskracht, breed draagvlak en stevige lobbykracht.

Coördinatie

Graag organiseren wij draagvlak voor de noodzakelijke ontwikkelingen. Overleg en advies komen hier samen in het belang van de noordelijke economische ontwikkeling.

Onderaan de pagina zijn onze jaarverslagen, de Position paper 
en het essay 'Balans van de SER Noord-Nederland, 25 jaar zoeken naar evenwicht in functies', te downloaden.   Bekijk hier onze adviezen

Raadsleden

Jouke van Dijk

Voorzitter SER Noord-Nederland

Richard van der Wal

Bestuurder FNV Lokaal-Regionaal in de Regio Noord

Arnoud Hoogsteen

FNV

Paul Bos

LTO Noord

Pieter van den Ban

VCP

Rudy Rabbinge

Lid deskundige internationalisering en energie

Sietske Waslander

Lid deskundige onderwijs

Joyce Walstra

MKB-Noord

Steven Brakman

Lid deskundige economie

Dirk Minne Vis

CNV

Agnes Mulder

VNO-NCW MKB Noord

Secretariaat

Herman Bloupot

Algemeen secretaris

Marieke Latupeirissa-Kaauw

Projectondersteuner

Zusterorganisaties van de SER Noord-Nederland

SER Overijssel

SER Brabant

SER Zeeland

SER Nederland