SER Noord-Nederland startpagina

Welkom bij SER Noord-Nederland

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaal-economische onderwerpen. De SER NN is een platform waar de sociale partners, werkgevers- en werknemersorganisaties, elkaar ontmoeten voor betere betrokkenheid en meer invloed bij beleidsontwikkelingen.