SER Noord-Nederland startpagina

Welkom bij SER Noord-Nederland

De Sociaal Economische Raad Noord Nederland (SER Noord Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over sociaaleconomische onderwerpen. Met ingang van 2018 heeft de organisatie een gewijzigde structuur, waarin zij voornamelijk adviezen gaan uitbrengen voor de provincie Groningen. De SER Noord Nederland is daarnaast ook een platform waar de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) elkaar ontmoeten. Hierdoor zijn de sociale partners beter betrokken bij de beleidsontwikkeling en kunnen ze meer invloed uitoefenen.