over ons > pieter van den ban

Pieter van den Ban

VCP

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting - Martin Held

Pieter van den Ban is sinds september 1997 werkzaam bij Univé Verzekeringen en heeft verschillende functies uitgeoefend. Op dit moment is Pieter bestuursadviseur externe betrekkingen en adviseert, ondersteunt en vertegenwoordigt hij de Raad van Bestuur, de Directie en het managementteam in het relatiebeheer met het voor Univé relevante maatschappelijk krachtenveld en (potentiële) strategische samenwerkingspartners. In het verleden is hij een aantal jaar vakbondsbestuurder geweest bij De Unie, met name in sector banken verzekeringen.

Pieter wil zich uit naam van de VCP inzetten voor het verbeteren van het maatschappelijk perspectief voor de brede diversiteit aan professionals in Noord-Nederland. Hiervoor is het noodzakelijk dat er sociaaleconomisch perspectief blijft voor alle bedrijfstakken en sectoren zodat er voldoende werkgelegenheid is voor professionals met perspectief en mogelijkheden voor ontwikkeling.

Contact: