Interview over de Pilot Energietransitie

30 juli 2020

actueel > interview over de pilot energietransitie

Voor onze nieuwsbrief is Henk Lukken, projectleider Pilot Energietransitie, LLO in Groningen geïnterviewd door Eduard van den Hoff van bureau Statement.

Koppeling LLO aan energietransitie biedt het Noorden volop kansen

Meer werkgelegenheid en een flexibeler arbeidsmarkt, meer werknemers die toegerust zijn voor het werk van de toekomst, een krachtiger noordelijke economie en als kers op de taart een beter klimaat. Wishful thinking? SER NN gelooft erin als een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gekoppeld wordt aan de energietransitie. Inmiddels hebben overheden en sociale partners zich verenigd om een eerste pilot in Groningen te starten. 


Toen de provincie Groningen een adviesvraag indiende bij SER NN over flexibilisering van het beroepsonderwijs, ontwierp SER NN een routekaart Leven Lang Ontwikkelen met daarin een concrete uitgewerkte pilot Energietransitie en Arbeidsmarkt in Groningen. Allerlei grote transities komen hier samen en versterken elkaar: klimaat, technologie en demografie. Die grote veranderingen doen een enorm beroep op het aanpassingsvermogen van mensen en bedrijven en op mobiliteit: we moeten mensen voorbereiden én faciliteren om zich blijvend te ontwikkelen en als dat helpt mobiel te worden, desnoods over sectoren heen. De routekaart is hiervan het begin.

Samen sturen

Het unieke en vernieuwende is dat de sociale partners, Bouw en Technische Installatie branches, O&O-fondsen en publieke partners vanaf de start samen vorm en inhoud geven aan de pilot en samen sturing geven aan de uitvoering. ‘Eén van mijn prioriteiten is die samenwerking te bestendigen’, stelt projectleider Henk Lukken, ‘want omdat we gezamenlijke publiek-private doelen hebben geformuleerd en een gezamenlijke financiering hebben georganiseerd, gaan we meer bereiken.’ Naast het project loopt daarom ook een onderzoek waarin de samenwerking, projecten en experimenten worden gemonitord zodat later is vast te stellen wat goed werkt en wat niet.

Nu tijd om te investeren

‘Het allerbelangrijkste in de pilot is dat we het zittend personeel goed toerusten voor de opgaven van morgen’, vervolgt Lukken. ‘Die opgaven zijn echter zo omvangrijk dat het huidige aantal werknemers ontoereikend is; er zullen extra mensen nodig zijn. Vakbekwame mensen zijn echter schaars en het aantal jonge mensen dat kiest voor een beroep in de techniek neemt nog niet echt toe. Als we zorgen dat de opleidingen aansluiten bij de komende energietransitie, dan zijn de banenkansen groot, kunnen bedrijven zich versterken met gekwalificeerd personeel en alvast voorsorteren op die energietransitie. Gezien de omvang van de opgave binnen de Technische Installatiebranche en de Bouw hebben we daar in deze pilot extra aandacht voor. Het is juist nu tijd voor bedrijven in het Noorden om daarin te investeren.’

Enthousiast

Na de beginfase gaan er binnenkort twee projecten echt van start. Dat verheugt Lukken enorm: ‘We zijn allemaal heel enthousiast over de mogelijkheden die Leven Lang Ontwikkelen in de energietransitie biedt.’

Project 1

‘Verborgen matches regio Groningen ten behoeve van de energietransitie’, i.s.m. Deloitte
Het is een uitdaging om mensen met de juiste competenties en skills voor met name vacatures in de installatietechniek te vinden. Tegelijkertijd zijn er in Groningen sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten juist afneemt. Met behulp van ‘big data’ probeert Deloitte matches tussen vacatures en kandidaten te maken. Functie-eisen in vacatures worden gekoppeld aan vaardigheden van kandidaten. Hiermee ontstaat een data gedreven arbeidsmarktbenadering. Daarvoor is het wel nodig dat werkgevers vacatures op eenduidige wijze vertalen naar taken, vaardigheden en competities en dat het onderwijs haar opleidingsaanbod aansluit op de gevraagde vaardigheden en competities. Bekijk hier de pilot Verborgen Matches van Deloitte.

Project 2

‘Vakmensen mkb-bedrijven leren voor de Energietransitie’ i.s.m. CrossOver
CrossOver ontwikkelt initiatieven om technische vakmensen te werven, ontwikkelen en binden. Zij gaat in de regio Groningen aan de slag om een leercultuur bij MKB-bedrijven te stimuleren. Samen met werkgevers en werknemers van 10 mkb-installatie- en bouwbedrijven werkt zij aan concrete oplossingen voor het verbeteren van de leercultuur binnen bedrijven en loopbaanontwikkeling van hun technische medewerkers. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en dat heeft grote invloed op het werk in de installatietechniek en de bouw. Willen bedrijven bijblijven om lokale opgaven rondom de energietransitie mogelijk te maken, dan is LLO cruciaal volgens CrossOver.

Bekijk de laatste ontwikkelingen op onze projectpagina.

Meer weten of aansluiten bij het initiatief? Neem dan contact op met projectleider Henk Lukken: 06-20226869 of henk.lukken@breuerintraval.nl

Logo's van deelnemende partijen
Deelnemende partijen aan de pilot Energietransitie, Leven Lang Ontwikkelen in Groningen