Omrop Fryslan: 'Rijksoverheid investeert te veel in de Randstad'

29 mei 2024

actueel > omrop fryslan: 'rijksoverheid investeert te veel in de randstad'

De Rijksoverheid moet de besluitvorming over investeringen zo aanpassen, dat deze voortaan eerlijker worden verdeeld over de dichtbevolkte provincies in het westen en het platteland.

Dat staat in het advies van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland aan de Rijksoverheid en de noordelijke provincies. Voorzitter Jouke van Dijk van die raad presenteerde het advies op een lobbybijeenkomst van de drie noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe in Den Haag.  

Van Dijk is professor van beroep en lichtte zijn advies toe in een minicollege van twee minuten.

"Voor het Rijk zijn investeringen in de Randstad nog steeds beter dan in de rest van het land, omdat daar meer mensen wonen. Zij denken dat het efficiënter is dan veel mensen op een hoop wonen. Studies hebben al lang laten zien dat dat niet zo is. Te veel mensen op een hoop kan ook veel problemen geven.

"Van Dijk pleit ervoor om ook naar andere factoren te kijken, zoals brede welvaart en de beschikbaarheid van meren en natuur. Hij vindt de systematiek van de bestaande Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA maar eenzijdig en ouderwets. "In sommige andere landen is dat al lang aangepast. Als de Tweede Kamer het wil, dan kan dat best."  

Bron: Omrop Fryslan

Lees hier het volledige artikel