Artikel deelproject Pilot Energietransitie: statushouders helpen personeelstekorten terug te dringen

11 november 2021

actueel > artikel deelproject pilot energietransitie: statushouders helpen personeelstekorten terug te dringen

Statushouders helpen personeelstekorten terug te dringen

Voor onze nieuwsbrief zijn Esmeralda van Boon, Manager Cultuur en Integratie bij de gemeente Groningen en Mario van Dijk, regiocoördinator bij Divosa geïnterviewd over het deelproject Werkfit binnen de Pilot Energietransitie, een Leven Lang Ontwikkelen in Groningen.

In de voormalige zusterflat van UMCG Beatrixoord is sinds 2017 Hub Haren gevestigd. Het vormt een mini-samenleving waar woon-, werk- en zorgruimten bij elkaar komen. Onder de bewoners bevindt zich een aantal statushouders. Om hen aan een baan te helpen zijn er binnen het werkleerbedrijf van de HUBHaren diverse trajecten opgestart. Een daarvan is het ‘Fit voor Techniek’ waarbij mensen worden voorbereid op een baan binnen de installatietechniek. Zo wordt het talent van statushouders niet verspild en profiteert de installatietechniek van een extra aanwas in arbeidskrachten.

Esmeralda van Boon vertelt dat de culturele achtergrond van statushouders wel eens moeilijk aansluit op de Nederlandse arbeidsmores. ‘Denk aan op tijd komen, je ziek melden, aansluiting vinden bij collega’s in de pauze. Aan dit soort ‘softe skills’ werken we hier middels de bedrijfjes op de begane grond van de Hub.'

Vervolgtraject

Niet alleen vanuit de Hub, maar ook van elders uit de provincie komen statushouders hier werkritme en -ervaring opdoen. Mario van Dijk werkt nauw samen met Esmeralda. ‘Samen met de werkleerbedrijven Iederz, Afeer, Ability en Hub Haren hebben we gebrainstormd over een vervolgtraject: naar welke branche zouden onze deelnemers kunnen doorstromen? Uiteindelijk kwamen we bij Wij Techniek terecht, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche dat onderdeel uitmaakt van de Pilot Energietransitie, een Leven Lang Ontwikkelen in Groningn’, legt Mario enthousiast uit. Esmeralda: ‘Inge Westerhof van Wij Techniek brengt kandidaten en bedrijven bij elkaar. Omdat ze de partijen goed kent, slaagt ze er vaak in de juiste matches te maken.’


Het werkfittraject ‘Fit voor Techniek’ is een deelproject binnen een door SER Noord-Nederland gecoördineerd bredere pilot gericht energietransitie een arbeidsmarkt. In 'Fit voor Techniek werken WIZ (Werk in Zicht), WIJ-Techniek en bouwend Nederland en enkele werkbedrijven en gemeenten uit de regio samen.


Breder trekken

‘Om de kans van slagen te vergroten, hebben we goed in kaart gebracht wat installatiebedrijven zoeken in een werknemer’, legt Mario uit. ‘Die vaardigheden zijn besproken met de werkleerbedrijven zodat ze weten waarop ze moeten focussen.’ ‘We gaan het nu ook breder trekken’, vult Esmeralda aan, ‘waarnaar is bijvoorbeeld de datatechniek op zoek? Of de thuiszorg? Als we dat weten, kunnen wij er voor zorgen dat werk en werknemer beter matchen. En om de integratie en taalvaardigheid te bevorderen zetten we nu gemengde leerwerkbedrijven op waarin statushouders samenwerken met Nederlanders.’

Dit artikel maakt onderdeel uit van onze nieuwsbrief.