Nieuw elan in adviesraad SER NN

20 december 2023

actueel > nieuw elan in adviesraad ser nn

Nieuw elan in adviesraad SER NN

De adviesraad van SER Noord-Nederland kent een nieuwe vertegenwoordiger namens de FNV Vakcentrale: Richard van der Wal. Zijn arbeidsverleden is bijzonder divers en zijn betrokkenheid bij het Noorden is groot. “Ik ben ook lid van het Groninger Gasberaad en het is nu zaak dat we in beeld blijven bij Den Haag, want de empathie vloeit snel weg. Dat kunnen we alleen voorkomen als alle Noordelijke partijen intensief samenwerken aan een gedegen visie”, is Van der Wals mening.

Die samenwerking moet volgens Van der Wal niet alleen gestalte krijgen via de provincies, maar ook via gemeentes en het maatschappelijk middenveld. Van der Wal: “Samen moeten we een aantrekkelijke visie ontwikkelen die ertoe leidt dat mensen hier graag komen wonen en werken. Het is zaak dat het geld van onder andere Nij Begun wordt ingezet ter bevordering van de Brede Welvaart. Goed werk is één van de pijlers. Daarvoor is het nodig dat we minder inzetten op bijvoorbeeld werkgelegenheid via distributiecentra, maar meer inzetten op verduurzaming, energietransitie, een sterke publieke sector en innovatieve maakindustrie. Dat dient ook het nationaal belang, want op die manier worden we minder kwetsbaar als land.”


Minder middenkader en bureaucratie

Veel werk wordt volgens Van der Wal nog hiërarchisch georganiseerd. “Als medewerkers meer zeggenschap krijgen en minder geconfronteerd worden met een middenkader en bureaucratie, dan zal de productiviteit en het plezier alleen maar toenemen. De overheid moet ook meer vertrouwen stellen in haar burgers en minder controleren, want dat leidt alleen maar tot verlamming. Dat zie je bijvoorbeeld heel sterk in de zorg.”


Meer zeggenschap op de werkvloer

“Ik zie mezelf als diplomaat tussen werkgevers en werknemers, want juist als sociale partners moeten we samen aan de slag om de grote uitdagingen waarvoor we staan succesvol het hoofd te kunnen bieden. In het verleden ben ik bestuurssecretaris geweest van een installatiebedrijf en daar opereerde ik als het ware als een arbiter tussen aandeelhouders en werknemers. Voor die tijd was ik beleidsadviseur bij het ministerie van Defensie en dáárvoor was ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de LPF. Via Berenschot raakte ik per toeval in dat politieke werk verzeild. Wat me aansprak in die partij was dat zij meer zeggenschap wilde op de werkvloer. Ik heb in Den Haag het politieke werk door en door leren kennen.”


Gasvrij

Wat de huidige politiek betreft: Van der Wal vindt dat de overheid nu eens met een royaal gebaar moet komen richting Groningen. “Het liefst zie ik dat ze geld beschikbaar stelt om alle huizen in Groningen en ook Noord-Drenthe gasvrij te maken. Dat zal deze provincies aantrekkelijker maken om te wonen, het zal mensen en bedrijven aantrekken en uiteindelijk de Brede Welvaart bevorderen.”