Interview over de Pilot Energietransitie

25 maart 2022

actueel > interview over de pilot energietransitie

Voor onze nieuwsbrief zijn Arnoud Hoogsteen (FNV) en Jurgen Elshof (VNO-NCW) geïnterviewd door Eduard van den Hoff van bureau Statement over de Pilot Energietransitie, een Leven Lang Ontwikkelen in Groningen.

Pilot Energietransitie afgerond

‘Mensen mobieler maken in hun arbeidspositie’

Hoe kan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) het best worden vormgegeven in de regio? Deze vraag stond centraal in de Pilot Energietransitie. De focus lag op de Technische installatiebranche en de Bouw. Beide branches kunnen door de komende energietransitie veel werk bieden aan goed geschoold personeel. Dat vergt een nieuwe opleidingsstructuur en een bevordering van de leercultuur binnen Groningse bedrijven.

Arnoud Hoogsteen van FNV nam deel aan het onderzoek naar kritische succesfactoren en het in kaart brengen van knelpunten voor LLO. ‘Het blijkt lastig om kleine bedrijven binnen het MKB mee te krijgen in het verhaal’, zegt hij. ‘Bij hen bestaat namelijk de vrees dat als je werknemers een extra opleiding biedt, zij het bedrijf vervolgens zullen verlaten.’ ‘En wat is LLO?’, stelt Jurgen Elshof retorisch. Hij nam namens VNO-NCW MKB Nederland Noord deel aan het onderzoek. ‘Als je een cv-monteur een waterstofketel leert installeren, heb je het dan wezenlijk over leren of is het gewoon een praktische toepassing?’

‘Als je een cv-monteur een waterstofketel leert installeren, heb je het dan wezenlijk over leren of is het gewoon een praktische toepassing?’ - Jurgen Elshof

Ook het incorporeren van LLO blijkt weerbarstig volgens beide heren. Bedrijven moeten daarin meer gefaciliteerd worden.

Meer structuur

In data-analyses zijn tijdens de pilot grote stappen gemaakt, vinden beide heren. Die kan worden ingezet om de juiste mensen met het juiste werk te matchen. Elshof: ‘Maar wat helaas te betreuren valt, is dat bij een match van 90% de ontbrekende 10% voor een harde mismatch zorgt. Een passende opleiding, scholing en een praktische stagebegeleider missen hier nog. Kortom er moet meer structuur komen.’

Halfvol

Volgens Elshof zijn er nu leergangen die een onvoldoende instroom kennen, omdat er simpelweg te weinig kandidaten zijn. ‘Je ziet dus dat er nieuwe initiatieven ontstaan vanuit de energietransitie, maar vervolgens krijgen we de klas maar halfvol. En dan gaat de hele leergang niet door. De kandidaten die er wel zijn, zijn daar de dupe van.’

Vervolg

‘LLO gaat te langzaam. Er is te weinig verbinding en samenwerking. Mensen missen kansen, men kijkt te weinig naar talent, enzovoort’, stelt Hoogsteen. ‘Maar we gaan binnenkort een brainstorm beginnen met ROC’s, want bij hen zit de organisatiekracht en het volume. 'Ik denk dat we met een meer modulaire werkwijze stappen kunnen maken.’

'Ik denk dat we met een meer modulaire werkwijze stappen kunnen maken.’ - Arnoud Hoogsteen 

Elshof: ‘De pilot krijgt zeker een vervolg. Maar het moet wel explicieter. Ik denk dat het onderwijs mensen niet alleen wijzer moet maken, niet alleen diploma’s moet bieden, maar ook skills moet bijbrengen. Die kunnen we opslaan in een soort paspoort. We willen mensen mobieler maken in hun arbeidspositie en dan is het goed als ze weten wat ze kunnen, wat er nog ontbreekt aan kennis en vaardigheden en wie er op hen wacht.’