Aanbieding Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

28 februari 2019

actueel > aanbieding impact ondernemen in groningen, het andere winstdenken

Op 28 februari heeft de voorzitter van de SER Noord-Nederland prof. dr. Jouke van Dijk het advies en de actieagenda 'Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken' aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen. Dit gebeurde tijdens een themabijeenkomst over sociaal ondernemerschap in de Brouwerij de Prael in Groningen, waar meerdere sprekers inzoomden op dit onderwerp. 

Steeds meer ondernemers maken maatschappelijke doelen onderdeel van hun bedrijfsvoering, waardoor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt meer mogelijkheden krijgen op betaald werk. Omdat deze aanpassing in de bedrijfsvoering vaak niet vanzelfsprekend gaat, komt de SER Noord-Nederland met concrete acties om ondernemen met impact verder te ontwikkelen.

Het advies werd toegelicht door Renate Westdijk (lid SER Noord-Nederland namens VNO-NCW MKB-Noord) als voorzitter van de adviescommissie: 

Door creatievere vormen van financiering te bieden kan nieuwe maatschappelijk georiënteerde bedrijvigheid ontstaan

Hierdoor er meer mogelijkheden op werk komen voor werkzoekenden, die er anders niet tussen komen. Daarnaast zouden overheden meer focus moeten hebben op de mogelijke maatschappelijke effecten van hun inkoopbeleid en veel minder op alleen de laagste prijs van die inkoop.

Siem Jansen (Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij) benadrukte het belang voor de economische insteek van het advies: 

Ik ben verheugd dat de NOM een goede plek in het advies heeft gekregen, gericht op financiering voor en advies aan sociale ondernemers.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf na de aanbieding aan dat hij verheugd was over het advies. "Het is een belangrijk onderwerp dat het verdient verder uitgewerkt te worden."

De acties zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:

  1. Financiering
  2. Houding overheden
  3. Maatschappelijke meerwaarde

Enkele voorbeelden van acties zijn het opzetten van een resultaten fonds, het aanstellen van een centrale coördinator, meer uniformering tussen de overheden en een inhoudelijke advies- en financieringsrol van de NOM. In totaliteit zijn 28 acties geïdentificeerd. Deze zijn te vinden in de actieagenda van het advies.