SER: Reistijd Groningen-Amsterdam per trein moet veel korter › SER Noord Nederland

NIEUWS: SER: Reistijd Groningen-Amsterdam per trein moet veel korter

Dagblad van het Noorden - 4 oktober 2017

Nieuwsoverzicht

Om de economie in Noord-Nederland te versterken, moet de reistijd tussen Groningen en Amsterdam met de trein fors worden verkort.

Ook moet Groningen Airport Eelde naast de verbinding met Kopenhagen nog een verbinding met een internationaal vliegveld opzetten.

Dat zijn twee van de aanbevelingen van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland aan het provinciebestuur. In het rapport 'Infrastructuur in Noord-Nederland na 2023' krijgt de provincie veel huiswerk mee om te realiseren. De provincie, zo betoogt de SER, moet de kar gaan trekken om dit in Den Haag en Brussel op de agenda te krijgen.

Streven: anderhalf uur

De trein tussen Groningen en Amsterdam doet er nu - zonder vertraging - iets meer dan twee uur over. Volgens de SER moet dit worden teruggebracht tot anderhalf uur, zodat de regio Noord-Nederland als volwaardige economische partner van Amsterdam en de Randstad kan fungeren.

'Het kennisnetwerk Groningen, de stormachtige ontwikkeling van Groningen als ICT-stad, het ontstaan van de 'datazone' Amsterdam-Groningen-Eemshaven heeft van Groningen een economisch knooppunt van nationale betekenis gemaakt', zo concludeert de SER. 

'Beter vestigingsklimaat'

De raad vindt dat snellere verbindingen van cruciaal belang zijn om verdere economische groei te bevorderen. 'Een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen in combinatie met een snelle verbinding Groningen-Leeuwarden en het doortrekken van de lijn richting Bremen en Hamburg zal het vestigingsklimaat voor bedrijven in Noord-Nederland verbeteren.'

Wonen en werken

Ook concludeert de Sociaal Economische Raad dat het kansen biedt op het gebied van wonen en werken in de Randstad vanuit het Noorden of omgekeerd. 'De druk op de Randstad wordt hierdoor verminderd', zo noteert de SER. 'Dit is profijtelijk voor Nederland als geheel.'

Daarnaast moet er een zogenoemde Oostboog komen voor Railport Veendam om een volwaardige positie te krijgen als knooppunt voor goederenvervoer per trein. En volgens de SER moeten de N34 en N36 verdubbeld worden om het wegtraject Groningen-Emmen-Almelo te verbeteren.

Digitaal

Naast de voorgestelde verbeteringen op het gebied van treinverbindingen en wegen, heeft het Noorden volgens de SER ook qua digitale infrastructuur nog veel werk te verrichten. Zo moet er glasvezel komen 'tot in de haarvaten van het buitengebied'. Ook moet er een netwerk komen van waterstoftankstations. 

Verder moet Groningen Airport Eelde gepositioneerd worden als een luchthaven van nationale betekenis. Dit moet gebeuren door naast de 'hub' Kopenhagen ook een verbinding met een ander internationaal luchthaven, bijvoorbeeld München, te creëren.

Nieuwsoverzicht