'Health-app en medisch dossier ineen voor Groningers' › SER Noord Nederland

NIEUWS: 'Health-app en medisch dossier ineen voor Groningers'

Dagblad van het Noorden (online) - 6 september 2017

Nieuwsoverzicht

Health-app en medisch dossier ineen voor Groningers


Groningen moet de eerste regio ter wereld worden met een Persoonlijke Zorg Omgeving voor de inwoners waarin erfelijke aanleg, medische gegevens en health-apps zoals stappentellers worden gekoppeld.

Dat is een van de adviezen van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland in het rapport Personalized & Customized Health. De SER Noord schreef het rapport op verzoek van de provincie Groningen die plannen maakt om ouderen langer thuis te laten wonen. Door bezuinigingen en de decentralisatie van welzijnswerk en ouderenzorg wordt het volgens de provincie steeds lastiger om ouderen op een verantwoorde manier thuis te laten wonen, zeker op het platteland.

Digitaal zorgdossier

De Persoonlijke Zorg Omgeving moet een soort digitaal zorgdossier worden, dat eigendom wordt van de burger zelf. Er kan allerlei medische informatie in komen maar ook gegevens over beweging, voeding en gewicht. Zo houden veel smartphones nu al automatisch bij hoeveel iemand loopt en kunnen ook de hartslag, bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en andere gegevens vrij eenvoudig geregistreerd worden. Door die gegevens te koppelen aan medische informatie en na toestemming van de burger te delen met artsen of andere zorgverleners zou de gezondheidszorg beter moeten worden. In het rapport wordt zelfs gesteld dat de erfelijke aanleg voor ziektes er aan gekoppeld kan worden. Daarmee kunnen mensen adviezen krijgen hoe ze langer gezond kunnen blijven.

In het rapport staat dat de helft van alle Groningers binnen vijf jaar zo’n Persoonlijke Zorg Omgeving moet krijgen. Als de burgers toestemming geven, zou het gekoppeld kunnen worden aan het grote bevolkingsonderzoek Lifelines, dat ook al allerlei medische gegevens van mensen bijhoudt. Het zou de verbinding moeten worden tussen ziekenhuizen en huisartsen aan de ene kant en aan de andere kant de groeiende hoeveelheid bedrijven die informele gezondheids-informatie verzamelen, met smartphones, stappentellers, sport- en voedings-apps.

Meer samenwerking

De SER Noord stelt naast dit zorgdossier voor dat er meer samenwerking komt tussen gemeenten en zorginstellingen, meer zorg via beeldschermen en met behulp van elektronische apparatuur zoals robots, camera’s en sensoren. Daarvoor moeten de internetverbindingen wel beter worden. Verder zou het midden- en kleinbedrijf geholpen moeten worden zorgproducten te maken en zou het zorgonderwijs moderner moeten worden.

De plannen moeten volgens de SER Noord door de provincie op gang gebracht worden, en dan met name door een regiegroep onder leiding van een aansprekende bestuurder. Als de bestaande financieringsstromen en regelgeving in de zorg de plannen in de weg staan, moet die groep ,,een zekere mate van burgerlijke ongehoorzaamheid betrachten’’, want de burger moet centraal staan en niet de regelgeving of de instituties.

Nieuwsoverzicht