Gedeputeerde Gräper over advies SER: 'Terechte oproep voor snellere treinverbinding met Amsterdam' › SER Noord Nederland

NIEUWS: Gedeputeerde Gräper over advies SER: 'Terechte oproep voor snellere treinverbinding met Amsterdam'

RTV Noord (online) - 5 oktober 2017

Nieuwsoverzicht

Martijn Folkers

Gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen kan zich grotendeels vinden in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland.

Die adviseert onder meer om de reistijd per trein tussen Groningen en Amsterdam met een half uur te verkorten. 'Ik denk dat dit een terechte oproep is', stelt Gräper. 'Het is eigenlijk heel raar dat we op.

Wensenlijstje

Door nieuwe technieken moet die snellere treinverbinding met Amsterdam worden gerealiseerd. Gräper waakt ervoor om 'wensenlijstjes' in te dienen in Den Haag. 'De tijd om lijstjes met deze wensen in te dienen, is voorbij. We hebben Den Haag wel nodig, maar lijstjes indienen leidt tot discussies over de haalbaarheid van de plannen. Voor je het weet, ben je twintig tot dertig jaar verder. We moeten gebruik maken van de bestaande verbindingen en die verbeteren.' Om die reden gelooft Gräper niet in het opnieuw agenderen van de Zuiderzeelijn.

Krimpgebieden

Maar Gräper plaatst ook een kritische kanttekening bij het advies van de SER. Die richt zich in haar advies op de grote verbindingen tussen Groningen, de rest van Nederland en Duitsland. Gräper mist een advies over hoe om te gaan met de perifere gebieden in onze provincie.

'Het is minstens zo belangrijk om goed te kijken naar onze krimpgebieden. We zouden veel beter kunnen nadenken hoe we een goede 'ketenmobiliteit' kunnen creëren, om zo de krimpgebieden in onze provincie te versterken.' Met die ketenmobiliteit doelt Gräper op het inzetten van verschillende vervoersmiddelen om zo de krimpgebieden bereikbaar te houden.

Nieuwsoverzicht