Renate Westdijk › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

Renate Westdijk

MKB-Nederland Noord

Renate Westdijk

Renate Westdijk (1971) is sinds het najaar van 2010 actief voor MKB-Nederland Noord. Eerst als netwerkvoorzitter MKB Friesland en later als lid van regiobestuur Friesland van VNO-NCW MKB-Noord. In het voorjaar 2013 heeft zij zitting genomen in de SER Noord Nederland. Haar expertise is arbeidsmarkt (mensen motiveren tot mobiliteit). Met haar eigen bedrijf Enwestdijk opereert zij, samen met haar medewerker, als een ‘tolk-vertaler’ tussen de overheid en werkgevers als het gaat om de arbeidsmarkt. Zij adviseert overheden en werkgevers en wordt ingehuurd als projectmanager. Westdijk is het in Noorden gekomen in 1990 vanwege haar studie ‘Hotel Management School Leeuwarden’. 

Contact

" Nee is geen optie, anders mag "

Ledenoverzicht