Ton Schroor › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

Ton Schroor

VNO-NCW MKB-Noord

Ton Schroor

Ton Schroor is directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Daarvoor was hij actief als wethouder in de gemeente Groningen. Hij kent zowel het onderwijs als de politieke omgeving in Noord-Nederland zeer goed. Ton vertegenwoordigd de werkgevers namens de ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord in de SER NN: “We willen meer zichtbaar én actief in de regio’s zijn. Met onze regioteams gaan we ons focussen op zes belangrijke thema’s: ondernemerschap, infrastructuur, arbeidsmarkt&onderwijs, vitaliteit, digitalisering en klimaatdoelstellingen. Uiteraard trekken we daarin op met onze leden.”

Contact:

E-mail: info@vnoncw-mkbnoord.nl

Website VNO-NCW: https://www.vno-ncwnoord.nl/

Website MKB-Noord: https://www.mkbnoord.nl/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tonschroor/

Twitter: @TonSchroor

Ledenoverzicht