SER Noord-Nederland raadsleden en voorzitter

Leden en voorzitter

De SER Noord-Nederland met een onafhankelijke voorzitter telt negen raadsleden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Drie raadsleden namens de werkgeversorganisaties met vertegenwoordiging vanuit VNO-NCW MKB-Noord, MKB-Nederland Noord en LTO Noord.

Vanuit de werknemersorganisaties drie leden namens FNV Noord, CNV Vakmensen en VCP.

De laatste drie raadsleden zijn leden deskundigen op de beleidsterreinen: regionale economie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering & energie.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk en wordt bemand door de Algemeen Secretaris en de projectondersteuner.