Prof. dr. S. Brakman › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

Prof. dr. S. Brakman

Deskundig lid Regionale Economie

Prof. dr. S. Brakman

Prof. dr. Steven Brakman is werkzaam als hoogleraar Internationale Economie aan de RUG. Van 1981 tot 1983 werkte hij bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam (Studiedienst). Sindsdien is hij werkzaam bij de RUG. Brakman doceert voornamelijk op het gebied van de internationale economie en de geografische economie en is coauteur van een drietal leerboeken. Hij is als research fellow verbonden aan het CESifo van de Universiteit München. Naast zijn wetenschappelijk werk publiceert dhr. Brakman ook regelmatig in vakbladen als Economisch-Statistische Berichten en heeft hij zich de laatste tijd vooral gemengd in de discussie over de voor- en nadelen van globalisering en het wel-en-wee van de WTO in landelijke dagbladen.

Contact

Website RUG / Brakman

Ledenoverzicht