SER Noord-Nederland raadsleden en voorzitter

Leden en voorzitter

De SER Noord-Nederland telt negen raadsleden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van het SNN benoemt de voorzitter en de raadsleden voor een termijn van drie jaar.

Van de negen raadsleden hebben er drie zitting namens de werkgeversorganisaties: één namens VNO-NCW Noord, één namens MKB Nederland Noord en één namens LTO Noord. De werknemersorganisaties vaardigen ook drie raadsleden af: één namens FNV Noord, één namens CNV Noord en één namens VCP. De derde groep raadsleden bestaat uit drie deskundigen op de volgende beleidsterreinen: regionale economie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering & energie.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.