Ruimtelijke Ordening › SER Noord Nederland

Ruimtelijke Ordening

Onder leiding van voorzitter Hilde Blank buigt deze commissie zich over vraagstukken die de ruimtelijke-economische ontwikkeling van Noord-Nederland betreffen. Onderwerpen als krimp, stedelijk versus landelijk gebied, economische ontwikkelingen en de ruimtelijke weerslag daarvan komen in deze commissie aan de orde. Daarbij gaat de commissie er steeds vanuit dat het Noorden een kansrijke regio is die moet uitgaan van de eigen kracht. 

Leden

De leden van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening zijn: