Arbeidsmarkt & Scholing › SER Noord Nederland

Arbeidsmarkt & Scholing

Paul Elhorst is de voorzitter van de vaste adviescommissie Arbeidsmarkt & Scholing. Deze commissie adviseert over thema’s op het snijvlak van werkgelegenheid en onderwijs. Om de mismatch op de arbeidsmarkt te overbruggen is samenwerking van kennisinstellingen en bedrijfsleven van groot belang, zeker met het oog op de gevolgen van de crisis. In haar adviezen geeft de commissie het belang aan van deze samenwerking. 

Leden

Leden van de adviescommissie zijn: