SER Noord-Nederland adviescommissies

Adviescommissies

Met ingang van januari 2018 wordt er gewerkt met adhoc-adviescommissies. Een adhoc-adviescommissie bestaat uit minimaal drie leden: één lid namens de werkgevers, één lid namens de werknemers en een deskundige. Bij het vormen van de adhoc commissies wordt bepaald wie de voorzitter is. Wenselijk is dat dit de deskundige is. Voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning kunnen de commissies beschikken over de ondersteuning van het secretariaat. Andere raadsleden mogen altijd aanschuiven bij de vergadering.

De adhoc-adviescommissies bepalen hun eigen werkwijze. Zo kunnen ze zelf bepalen of ze externe adviseurs nodig hebben voor een bepaalde adviesaanvraag. Ook kunnen ze andere organisaties betrekken bij hun werk, bijvoorbeeld door middel van een hoorzitting, gesprek, schriftelijke raadpleging of werkbezoeken. Alle adviezen moeten aan de voltallige Raad worden voorgelegd.