Zorgeconomie › SER Noord Nederland

Zorgeconomie

ADVIES: Zorgeconomie

Geen actieve rol SNN

De SER Noord-Nederland vindt het teleurstellend dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft aangegeven geen actieve rol te willen spelen in de beleids- en projectontwikkeling op het gebied van de zorgeconomie. Het SNN laat dit liever over aan de drie afzonderlijke provincies. De Raad vindt dit een gemiste kans.
 

Download het complete advies: Zorgeconomie download

Adviezenoverzicht

Speerpunt landelijke innovatie-agenda

Uit twee eerdere onderzoeken is gebleken dat de zorgeconomie vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt potentie heeft voor Noord-Nederland. De regio kan zich op dit gebied profileren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het ministerie van Economische Zaken zorg naast energie en water heeft gekozen als derde speerpunt op de innovatie-agenda. Internationaal vormt Health & ICT een van de grootste Europese kaderprogramma’s.
 

Noordelijk strategisch beleid

De SER Noord-Nederland benadrukt dat zorgeconomie thuishoort in het noordelijk strategische beleid en niet versnipperd ondergebracht mag worden in verschillende speerpunten/actielijnen en bij individuele provincies. Voor de onderbouwing van dit advies verwijst de Raad naar het advies over de zorgcluster uit 2006 en het rapport dat Bureau Bartels in opdracht van het SNN heeft uitgevoerd.