Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken › SER Noord Nederland

Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

ADVIES: Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

Op de noordelijke arbeidsmarkt is sprake van een grote discrepantie. Enerzijds bestaan in verschillende sectoren al enige tijd grote tekorten aan goed opgeleide arbeidskrachten. Anderzijds staan nog veel mensen (langdurig) aan de kant vanwege een te laag opleidingsniveau en/of door een beperking. Voor veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt de bestaande economie, ondanks de mooie groeicijfers, geen soelaas. Er is in zekere zin sprake van marktfalen. De inclusieve arbeidsmarkt kent nog heel wat uitdagingen.

Download het complete advies: Impact ondernemen in... download

Adviezenoverzicht

Met dit vraagstuk heeft de SER Noord-Nederland zich de achterliggende periode beziggehouden op verzoek van de provincie Groningen door te adviseren over de vraag hoe sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en welke rol de provincie daarbij kan spelen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het stimuleren van sociaal ondernemerschap leidt tot duurzame arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De actieagenda 'Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken' is een samenvatting van het volledige adviesrapport. De actieagenda kunt u hier downloaden.