Floriade 2022: kansen voor het Noorden › SER Noord Nederland

Floriade 2022: kansen voor het Noorden

ADVIES: Floriade 2022: kansen voor het Noorden

Floriade 2022

De Floriade wordt één keer in de tien jaar georganiseerd. In 2012 vindt deze wereldtentoonstelling plaats in Venlo.

Begin dit jaar heeft SER Noord-Nederland een advies over de Floriade 2022 uitgebracht waarin zij de bestuurders in Noord-Nederland oproept de kandidatuur van de gemeente Groningen voor de Floriade 2022 actief te ondersteunen. Het organiseren van de Floriade biedt een unieke kans voor heel Noord-Nederland om zich nationaal en internationaal te presenteren als een innovatieve en kansrijke regio.

De Nationale Tuinbouw Raad heeft Groningen, als een van de vier genomineerden, gevraagd om een bidbook op te stellen voor dit bijzondere evenement. Dit bidbook (http://floriade-groningen.nl/download/bidbook/) is op 2 juli 2012 gepresenteerd en overhandigd aan de Nederlandse Tuinbouwraad. Als mogelijke locatie voor de Floriade van 2022 heeft de gemeente Groningen het terrein van de voormalige Suikerunie beschikbaar gesteld.

Download het complete advies: Floriade 2022: kansen voor... download

Adviezenoverzicht

Activiteiten rondom de Floriade Groningen 2022

Het bidbook Floriade Groningen 2022 is op 2 juli overhandigd aan de Nederlandse Tuinbouwraad (http://floriade-groningen.nl/download/bidbook/). Naar aanleiding van het bibook heeft de Nederlandse Tuinbouwraad Noord-Nederland bezocht. Tijdens dit bezoek bleek de brede betrokkenheid in de regio bij de kandidatuur voor de Floriade 2022 (http://floriade-groningen.nl/verslag-28-8-2012/). Daarnaast heeft de Groninger Talent Group (GTG) na het bezoek van de Nederlandse Tuinbouwraad het logo van Floriade Groningen 2022 op de Grote Markt van Groningen afgebeeld met allerlei verschillende materialen (http://www.youtube.com/watch?v=5TVZYGLoCHA).

Toewijzing van de Floriade 2022

Op 24 september 2012 heeft de NTR besloten de Floriade 2022 toe te wijzen aan Almere. De belangrijkste motivatie was dat het plan van Almere een solide financiële onderbouwing en relatief weinig risico's bevatte. In Noord-Nederland wordt nu bekeken hoe de energie en samenwerking tussen alle partijen in het kader van de kandidatuur voor de Floriade 2022 op een andere manier kan worden ingezet.