Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond › SER Noord Nederland

Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond

ADVIES: Ruimtelijke Ordening van de Ondergrond

De diepe ondergrond verdient, wat SER Noord-Nederland betreft, in meer integrale zin aandacht. De aardbevingsproblematiek biedt hiervoor zowel momentum als urgentie. Daarom zal de SER Noord-Nederland beginnen aan een adviestraject, die deze integrale benadering van de diepe ondergrond in Noord-Nederland benadrukt. Landelijk zijn de Ministeries van I&M en EZ bezig om een integrale structuurvisie op te stellen.

Adviezenoverzicht

Spanning tussen verschillende vormen van gebruik van de ondergrond is in Noord-Nederland, en met name in Groningen, de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden. De SER Noord-Nederland is van mening dat de kwestie van het bodemgebruik een breder karakter zou kunnen hebben dan alleen de thema’s ten aanzien van de gaswinning en de gebouwde omgeving.

Noord-Nederland heeft een bijzondere positie, niet alleen omdat verschillende functies van de ondergrond in Groningen merkbaar met elkaar op gespannen voet staan maar ook omdat er in Noord-Nederland veel (economische) kansen liggen in het gebruik van de ondergrond. 

De doelstelling van dit advies is om de Noordelijke overheid een handreiking te doen bij het bepalen van een bestuurlijke opstelling ten aanzien van de ruimtelijke ordening van de ondergrond. Er wordt gezocht naar een balans tussen de verschillende functies van de ondergrond.

Momenteel bevindt dit adviestraject zich in de oriënterende fase.