SER Noord-Nederland adviezen

Adviezen

Adviezen

Decentralisatie zorg naar gemeenten, Benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen

ADVIES: Decentralisatie zorg naar gemeenten, Benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen

SER Noord-Nederland heeft op 25 april het advies Decentralisatie zorg naar gemeenten, Benutten nieuwe kansen in Groningen door te bouwen aan vertrouwen aangeboden aan prof. Folkert Kuipers van de regiegroep Personalized & Customized Health. Hoewel de oorspronkelijke adviesvraag het hele domein van de decentralisatie als vertrekpunt had, is in het adviestraject de focus vooral komen te liggen bij de (complexe) jeugdzorg. Het ontbreken van vertrouwen tussen de gemeenten en de zorgaanbieders in dit domein bleek het belangrijkste knelpunt te zijn. De aanbevelingen in het advies gaan daarom over samenwerking in het domein van de complexe jeugdzorg en het herstel van vertrouwen tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Download het complete advies: Decentralisatie zorg naar... download

Lees verder

Recent uitgebrachte adviezen

Infrastructuur na 2023

Infrastructuur na 2023

Hoe kan Noord-Nederland bijdragen aan belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen? Welke infrastructurele aanpassingen in de...

download