Waardevol werkatelier voor advies 'noordelijke infrastructuur na 2023'

Werkatelier levert waardevolle eerste stap op voor advies 'Noordelijke infrastructuur na 2023'

NIEUWS: Werkatelier levert waardevolle eerste stap op voor advies 'Noordelijke infrastructuur na 2023'

Op donderdag 30 maart jl. vond het werkatelier ‘Noordelijke infrastructuur na 2023’ in het restaurant de Rietschans plaats. Deze interactieve bijeenkomst is onderdeel van het adviestraject over de noordelijke infrastructuur na 2023. Verschillende belanghebbende partijen hebben hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de start van dit advies. 

Nieuwsoverzicht

Op deze bijeenkomst waren 21 deskundigen op het gebied van of verwant aan ruimtelijke ontwikkeling aanwezig. Hilde Blank, directeur BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling en deskundig raadslid van de SER Noord-Nederland fungeerde als dagvoorzitter. Daarnaast hebben Fleur Gräper, gedeputeerde Provincie Groningen, en Daan Zandbelt, partner De Zwarte Hond en Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving, een belangrijke bijdrage aan deze dag geleverd.

Het werkatelier vond plaats naar aanleiding van de volgende adviesvraag van de Provincie Groningen: “Voor de visievorming van de Noord-Nederlandse infrastructuur na 2023 gaat het om op basis van de ruimtelijk economische agenda voor de komende decennia te kijken welke infrastructuur wij daarvoor nodig hebben (infrastructuur als middel). Achtergrond hierbij is het bepalen van de noordelijke inzet voor het MIRT de komende jaren ”.

Tijdens het werkatelier is er onder andere tijd besteed aan een belangrijke afgeleide vraag uit dit advies: 'Kan Noord-Nederland een proeftuin zijn voor een (internationale) systeemverandering in connectiviteit, zowel fysiek als digitaal?'. De deelnemers hebben in deelgroepen de verschillende belangrijke onderwerpen bediscussieerd: de kracht van Noord-Nederland, de systeemsprong energie en de systeemsprong digitaal. De deelnemers, vanuit verschillende achtergronden, hebben hier hun eigen invalshoeken gedeeld. Onder andere met de visie vanuit het rapport Sterk Noord-Nederland, heeft Daan Zandbelt hier vervolgens een terugkoppeling op gegeven. Dit leidde tot een interessante plenaire discussie. Dit alles bij elkaar leverde een waardevolle eerste stap op voor het advies.

Nieuwsoverzicht