arbeidsmarkt

Verslag SER Noord-Nederland lezing 'Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt'

NIEUWS: Verslag SER Noord-Nederland lezing 'Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt'

14 mei jl. vond de SER Noord-Nederland lezing met als thema 'Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt' plaats. Tijdens deze lezing zijn Anja Holwerda, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Jan Dirk Gardenier van het onderzoeksbureau CAB ingegaan op de bijdrage die laagopgeleiden kunnen leveren aan de samenleving. 

Nieuwsoverzicht

Arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt is een heet hangijzer: Noord-Nederland heeft veel laagopgeleide jongeren maar relatief weinig banen beschikbaar voor de laagopgeleiden. In 2015 treedt de Participatiewet in werking en zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt van moeilijk plaatsbaren. Waar komen gemeenten voor te staan en wie zijn die laagopgeleiden eigenlijk? Onderzoeker Anja Holwerda bracht tijdens de bijeenkomst de doelgroep in kaart en Jan Dirk Gardenier vulde dat aan met ervaringen uit de praktijk.

De discussie na afloop maakte duidelijk dat gemeenten moeten laveren tussen mensen aan het werk helpen (en daar ook de eigen organisatie voor open stellen) en bezuinigen. Het bedrijfsleven heeft soms mooie initiatieven, terwijl gemeenten en onderwijsinstellingen soms contracten met bedrijven beëindigen en opdrachten goedkoper uitbesteden aan de sociale werkvoorziening.

Hier vindt u de PowerPoint en het complete verslag van de lezing.

Nieuwsoverzicht