SER signaleert: vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk › SER Noord Nederland

NIEUWS: SER signaleert: vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

De SER signaleert dat vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds lastig aan het werk. Hoewel er afgelopen jaar succesvolle initiatieven zijn ontwikkeld, zijn deze vaak nog te kleinschalig georganiseerd. Daarnaast is er veel versnippering geconstateerd, waardoor erg weinig vluchtelingen daadwerkelijk van de initiatieven profiteren. 

Aanpak versnippering
De SER stelt dat de versnippering kan worden aangepakt wanneer kansrijke initiatieven breder gedeeld gaan worden. Veel van deze kansrijken initiatieven zetten in op vroegtijdig ingrijpen, het leveren van maatwerk en een goede samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau. Deze initiatieven bieden ook kansen voor andere kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. Een bredere verspreiding van succesvolle werkwijzen zorgt dat meer personen ervan kunnen profiteren. Dat is ook bevorderlijk voor het draagvlak voor de noodzakelijke aandacht voor vluchtelingen.

Nederlandse taalles, snelle inzetbaarheid
De SER stelt dat vluchtelingen zodanige ondersteuning moeten krijgen dat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen komen.
In de uitvoering hiervan gaat het dan om:

  • een snelle uitplaatsing in gemeenten na verlening van de verblijfsvergunning zodat zij snel een start met hun integratie kunnen maken; 
  • een voortvarende start met het snel leren van de Nederlandse taal, liefst in combinatie met werk of regulier onderwijs; 
  • een vroegtijdige inzet van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, waarbij op maat gerichte ondersteuning geboden kan worden; 
  • een adequate registratie van de opleiding, andere competenties en inzetbaarheid; 
  • een actieve en voortvarende benadering van werkgevers, die bereid zijn deze vluchtelingen aan werk te helpen.

Gebleken is dat het op al deze terreinen nog niet soepel verloopt. Het gevolg ervan is dat vluchtelingen in de regel erg veel tijd nodig hebben om als volwaardig burger in de Nederlandse samenleving te participeren.

Bent u geïnteresseerd in het de hele signalering:  Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen, klik dan hier

 

Voor een grotere versie van de infographic, klik dan  hier.

Nieuwsoverzicht