SER Noord-nederland wil investeren in een sterke regionale Human Capital Agenda › SER Noord Nederland

SER Noord-nederland wil investeren in een sterke regionale Human Capital Agenda

NIEUWS: SER Noord-nederland wil investeren in een sterke regionale Human Capital Agenda

Tijdens de vergadering van SER Noord-Nederland op 14 december jl. is onder andere gesproken over de effecten van het regeerakkoord voor Noord-Nederland. Met name het ontbreken van een Human Capital Agenda wordt als een gemis ervaren. Door het opstellen van een Human Capital Agenda in combinatie met een economisch uitvoeringsprogramma en het wel in het regeerakkoord genoemde onderwijspact, kan samen met ondernemers en kennisinstellingen gewerkt worden aan die maatregelen die nodig zijn om ook in de toekomst voldoende vakkrachten te houden.

Naast de Human Capital Agenda is er ook gesproken over de effecten van de maatregelen bij woningcorporaties. Als gevolg van de heffingen en maatregelen zal de investeringsruimte bij corporaties drastisch kelderen. De toch al onder druk staande bouwsector is voor een kleine 40% afhankelijk van corporaties voor de nieuwbouw. Deze 40% zal bijna volledig wegvallen, met dito consequenties voor zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt.

Tegelijkertijd ziet SER Noord-Nederland ook kansen. Door slimme investeringen op het gebied van duurzame energie te stimuleren wordt niet alleen de bouwsector geholpen, maar meteen ook de energiesector. De overheid kan hier als launching customer een rol in spelen door bijvoorbeeld vanaf nu enkel en alleen nog energiezuinige gebouwen toe te staan. Daarmee wordt meteen gezicht en inhoud gegeven aan de duurzame energie vallei die we met elkaar in Noord-Nederland willen zijn.

Tenslotte hebben zowel werkgevers als werknemers hun zorgen uitgesproken over het teruglopende consumentenvertrouwen. Onder andere de maatregelen rondom de WW in een neerwaartse economie, versterken het wantrouwen en de neiging van mensen om te sparen en het geld niet uit te geven. Met alle gevolgen voor de economie. De sociale partners binnen de SER Noord-Nederland zien hierbij ook nadrukkelijk een rol voor zichzelf en zullen om die reden gaan kijken hoe ze hier op korte termijn invulling aan kunnen geven.
Het komende jaar zal SER Noord-Nederland bekijken hoe aan deze verschillende onderwerpen binnen de reeds lopende adviestrajecten invulling kan worden gegeven.
 

Nieuwsoverzicht