SER Noord-Nederland neemt afscheid van voorzitter, lid-deskundige en lid. › SER Noord Nederland

SER Noord-Nederland neemt afscheid van voorzitter, lid-deskundige en lid.

NIEUWS: SER Noord-Nederland neemt afscheid van voorzitter, lid-deskundige en lid.

Op 24 april jongstleden hebben wij afscheid genomen van Geert Sanders als onze voorzitter, van Egbert Wever als lid-deskundige Regionale Economie en van Ron van Gent, lid van SER Noord-Nederland namens MKB Nederland Noord. Tijdens deze gezellige bijeenkomst werd onder andere teruggeblikt op de betekenis van genoemde heren voor de SER Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht

Geert Sanders is sinds 2007 voorzitter geweest van de SER Noord-Nederland en heeft zijn functie op een zeer adequate wijze en met kennis van zaken vervuld. Geert heeft een grote betrokkenheid bij het Noorden. Daarnaast is hij zeer goed in staat gebleken partijen met elkaar te verbinden, zowel binnen als buiten SER Noord-Nederland.

Ron van Gent is sinds de oprichting in 2007 lid van SER Noord-Nederland. Daarvoor was hij al sinds 1 juni 2005 lid van de SEAN (voorganger SER Noord-Nederland).
Bij onderwerpen op het gebied van ondernemerschap en arbeidsmarkt heeft Ron een belangrijke bijdrage geleverd en wist hij op zijn tijd met zijn humor zaken te relativeren.

Wij danken de heren hartelijk voor hun enorme inzet en wensen hen veel succes.

Nieuwsoverzicht