Noordelijke SER content met advies Commissie Meijer › SER Noord Nederland

Noordelijke SER content met advies Commissie Meijer

NIEUWS: Noordelijke SER content met advies Commissie Meijer

Afgelopen week heeft de SER Noord-Nederland richting het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen gereageerd op het adviesrapport van de commissie Meijer aangaande de aardbevingsproblematiek in Noord- en Oost Groningen. De SER Noord-Nederland kan zich goed vinden in de aandacht die de commissie vraagt, niet alleen voor veiligheid en leefbaarheid in het gebied, maar ook voor een duurzaam economisch perspectief. Naast de inhoud kon ook het intensieve proces van gesprekken met belanghebbenden op waardering van de SER rekenen.

Nieuwsoverzicht

Veiligheid en leefbaarheid

Wat de SER Noord-Nederland betreft wordt er zo snel mogelijk begonnen aan het herstel van vertrouwen in het aardbevingsgebied. In eerste instantie door in het gebied de veiligheid te garanderen en de leefbaarheid te verbeteren. De adviezen van de commissie Meijer bieden hiervoor zowel aanleiding als richting.

Economisch perspectief

Het bieden van een duurzaam economisch perspectief aan de regio doet recht aan de lasten die in het gebied worden ervaren en de winsten die elders worden genoten. De SER Noord-Nederland vraagt zich hierbij wel af of het programma niet breder getrokken zou moeten worden dan alleen gas gerelateerde activiteiten. Ook vraagt de SER in zijn reactie aandacht voor de grote investeringen die nodig zijn voor een succesvolle transitie in het aardbevingsgebied. Hiervoor volstaat een jaarlijks fonds niet, er zullen middelen in één keer moeten worden vrijgemaakt.

Scenario’s

De SER Noord-Nederland heeft er in zijn reactie ook op gewezen dat het rapport van de Commissie Meijer gebaseerd is op de nu verwachte ontwikkeling van de bevingen in het gebied. Het is echter niet denkbeeldig dat in de toekomst de bevingen in heftigheid of in frequentie toenemen. Het is dan de vraag, indien er sprake is van een dergelijk scenario, of de adviezen van de commissie Meijer nog een passend antwoord bieden op de problematiek.

Gezamenlijkheid

In de verdere voortgang naar aanleiding van het rapport van de commissie Meijer heeft de SER Noord-Nederland benadrukt dat het belang van de uitvoering van de aanbevelingen van het adviesrapport breder wordt onderschreven dan alleen in Noord-Nederland. Ook in Den Haagen bij de NAM zal men de urgentie van de problematiek en de redelijkheid van de door de commissie Meijer voorgestelde oplossingsrichting moeten erkennen. Noord-Nederland zou hiervoor de handen in een moeten slaan. Een veilige, leefbare regio met economisch perspectief is immers in het belang van heel Noord-Nederland.

Lees de volledige reactie hier.

Nieuwsoverzicht