SER Noord-Nederland adviseert noordelijke overheden een gezamenlijk standpunt over Factory Outlet Centers in te nemen › SER Noord Nederland

SER Noord-Nederland adviseert noordelijke overheden een gezamenlijk standpunt over Factory Outlet Centers in te nemen

NIEUWS: SER Noord-Nederland adviseert noordelijke overheden een gezamenlijk standpunt over Factory Outlet Centers in te nemen

Naar aanleiding van het debat over de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) in Noord-Nederland adviseert de SER Noord-Nederland de noordelijke overheden met een gezamenlijk standpunt te komen over het al dan niet toestaan van een vestiging van een FOC en de bijbehorende randvoorwaarden. Dit standpunt moet worden ingenomen vanuit het perspectief van heel Noord-Nederland.

Nieuwsoverzicht

In het briefadvies over FOC’s concludeert de SER Noord-Nederland dat de vestiging van een FOC nieuwe banen in de regio kan creëren, maar dat een FOC ook kan leiden tot de verdringing van het bestaande winkelaanbod in de drie noordelijke provincies. Aangezien Noord-Nederland te kampen heeft met krimpgebieden en een overschot aan winkeloppervlak, is zorgvuldigheid bij de vestiging van een FOC geboden. Daarom adviseert de SER Noord-Nederland een gedegen onderzoek naar de mogelijke effecten van een FOC en overeenstemming tussen de noordelijke gemeenten en provincies. Met een gezamenlijk standpunt kunnen de belangen van de toekomst van de gehele retail in Noord-Nederland worden behartigd en kan worden voorkomen dat een FOC op de verkeerde plaats wordt gevestigd.

Lees verder: de conclusies van het briefadvies Factory Outlet Center in Noord-Nederland

Lees verder: download het complete briefadvies Factory Outlet Center in Noord-Nederland

 

Nieuwsoverzicht