Advies over de noordelijke arbeidsmarkt

SER NN biedt Arbeidsmarktadvies aan

NIEUWS: SER NN biedt Arbeidsmarktadvies aan

SER Noord-Nederland presenteerde op 6 februari 2017 het adviesrapport ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil’. Frans Jaspers, voorzitter SER Noord-Nederland, heeft het advies over de noordelijke arbeidsmarkt aangeboden aan bestuurlijke vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, gedeputeerde Cees Bijl van Drenthe en gedeputeerde Eelco Eikenaar van Groningen.  

Nieuwsoverzicht

De bijeenkomst werd geopend door een introductie van de heer Jaspers. Hij gaat in op het belang van het advies, waarin onder meer aanbevelingen worden gedaan over een leven lang leren, toeleiding naar arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en het voorstel om op basis van een ‘regiodeal’ met betrokken instanties uitvoering te geven aan de aanbevelingen.  Er is door SER NN veel tijd besteed aan het afstemmen met relevante bestuurders van overheden en onderwijsinstellingen. Hoewel de provincies geen wettelijke taak hebben op het terrein waarover SER NN adviseert, kunnen zij naar het oordeel van SER NN wel degelijk een belangrijke rol vervullen door het initiatief tot de vorming van een regiodeal te nemen. Frans Jaspers is verheugd dat twee gedeputeerden met een portefeuille in het sociale domein het advies namens het SNN in ontvangst nemen.

Gedeputeerde Bijl heeft een positieve kijk op het advies en onderstreept het belang van een integrale aanpak waarbij een leven lang leren zich richt op zowel werkenden als werkzoekenden. Daarop wordt hij aangevuld door gedeputeerde Eikenenaar, die aangeeft dat het advies volgens hem met name draait om het sleutelwoord ‘samenwerking’. Ook de heer Wim van de Pol, lid College van Bestuur van het Noorderpoort, is tevreden met het eindresultaat van het rapport. Andere betrokkenen, zoals de wethouders Van der Schaaf, Ekhart en Smit van resp. Groningen, Leeuwarden en Assen zien het rapport als een belangrijke steun in de rug.

Met dit advies hoopt de SER NN een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het overbruggen van de kwalitatieve verschillen op de regionale arbeidsmarkt, die onder meer ontstaan door robotisering en automatisering. Uiteindelijk worden in het advies de overheden opgeroepen om een regiodeal te sluiten met sociale partners, UWV en de Regionale en Agrarische Opleidingscentra. Deze zogenoemde regiodeal bestaat uit concrete afspraken over een aanpak voor een leven lang leren en een aangepaste werkwijze aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor toeleiding naar arbeid.

Tijdens het adviestraject van dit rapport heeft SER NN veel afstemming gezocht met betrokken partijen, wat bijdraagt aan het draagvlak voor de aanbevelingen.

Wilt u graag de inhoud van het advies lezen, dan kunt u deze hier dowloaden. Mocht u het advies graag gedrukt willen ontvangen dan kunt u dat aanvragen door een mail te sturen met uw e-mailadres naar info@sernoornederland.nl

Nieuwsoverzicht