SER NN Challenge een groot succes! › SER Noord Nederland

SER NN Challenge een groot succes!

NIEUWS: SER NN Challenge een groot succes!

25 jongeren bogen zich tijdens de eerste SER Noord-Nederland Jongeren Challenge over een aantal vragen rondom de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Met de University College als inspirerende omgeving brainstormde de studenten en jonge professionals, wat leidde tot interessante inzichten.

Nieuwsoverzicht

Jonge professionals, studenten en scholieren waren door SER Noord-Nederland uitgenodigd om mee te denken met het vraagstuk rondom arbeidsmarkt die SNN bij SER Noord-Nederland heeft belegd. De 25 deelnemers waren afkomstig uit verschillende studies en hoeken van het werkveld.

De bijeenkomst werd geopend met een kennismaking tijdens een lekkere maaltijd. Waarna het vraagstuk werd behandeld. De vragen die centraal stonden gingen over het vormgeven aan Leven Lang Leren in de noordelijke drie provincies, hoe intersectorale mobiliteit bevorderd kan worden en hoe de onderkant van de beroepsbevolking begeleid kan worden naar werk.

Na korte brainstormsessies, waarin ze vragen konden stellen aan de heer Bloupot, de secretaris van SER NN en de heer Wind, lid van de adviescommissie van SER NN en dagvoorzitter, volgden 7 verfrissende en inspirerende pitches. Een vakkundige jury, bestaande uit de heer Elhorst, mevrouw Westdijk en de heer Bloupot, hadden de zware taak om drie winnaars te kiezen.

SER Noord-Nederland feliciteert de winnaars van de avond en nodigt ze uit om hun ideeën voor de raad te pitchen tijdens de raadsvergadering van 5 oktober. De andere deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en frisse blik op het arbeidsmarktvraagstuk.

Nieuwsoverzicht