SER advies: Mens en Technologie: samen aan het werk › SER Noord Nederland

SER advies:  Mens en Technologie: samen aan het werk

NIEUWS: SER advies: Mens en Technologie: samen aan het werk

In de gezamenlijk analyse heeft de SER-commissie Robotisering en Arbeid de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat er ook zorgen zijn. Niet iedereen kan probleemloos de overgang maken van de ene naar de andere baan of beschikt over de gevraagde vaardigheden. 

Om de kansen te benutten, zal leren veel centraler komen te staan in de levens van mensen. De verkenning onderstreept het belang van leren en ontwikkelen. Een leven lang, vanaf het aanleren van basisvaardigheden in de kinderopvang, tot op school en op de werkvloer. Deze ontwikkeling gaat helaas niet vanzelf.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “We kunnen het ons niet permitteren om de kansen van technologische vernieuwing te laten liggen. Om iedereen te laten profiteren, zal er wel wat moeten gebeuren. Dat gaat niet vanzelf.”

Minsister Asscher heeft de verkenning van de SER in ontvangst mogen nemen en is erg blij dat de SER de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt als uitgangspunt neemt. 

Bent u geïnteresseerd in het hele rapport, dan kunt u hier de publieksversie lezen!

Nieuwsoverzicht