Reactie DB SNN op S3 advies › SER Noord Nederland

Reactie DB SNN op S3 advies

NIEUWS: Reactie DB SNN op S3 advies

Op 11 oktober 2012 heeft SER Noord-Nederland een reactie van het DB-SNN ontvangen inzake het S3 advies.
In haar reactie geeft het SNN aan dat zij het advies zal beschouwen als een eerste bouwsteen voor een definitieve strategie. De aanbevelingen van SER Noord-Nederland kan het SNN goeddeels onderschrijven.
Het SNN heeft inmiddels besloten om in samenhang met de opstelling van een Operationeel Programma de opstelling van de S3-strategie ter hand te nemen en nodigt SER Noord-Nederland uit deel te nemen aan het consultatieproces, waarmee de opstelling van genoemde documenten gevoed zal worden.
De reactie van het SNN zal in de raadsvergadering van 14 december 2012 worden behandeld.

 

11 oktober 2012

Nieuwsoverzicht