Reactie DB SNN op advies Hansa Energy Corridor › SER Noord Nederland

Reactie DB SNN op advies Hansa Energy Corridor

NIEUWS: Reactie DB SNN op advies Hansa Energy Corridor

Op 8 oktober 2012 heeft SER Noord-Nederland een reactie van het DB-SNN ontvangen inzake het advies Hansa Energy Corridor.
Het SNN geeft in haar reactie aan dat het advies in grote lijnen aansluit bij de noordelijke aanpak op het gebied van energie en grensoverschrijdende samenwerking.
Daar waar SER Noord-Nederland adviseert om zeer ambitieus te zijn in de uitbreiding van de samenwerking en de structuur stevig neer te zetten,  is het SNN van mening dat zij eerst een groeimodel voor Noord-Nederland zelf ziet. Zij zal zich vooralsnog richten op een slanke netwerkorganisatie die de functie heeft om de bekendheid te vergroten, samenwerking te versterken en projecten aan te jagen en te faciliteren.
Het SNN zal het advies van SER Noord-Nederland gebruiken als input voor het traject dat nu start om met de verschillende partners de gewenste samenwerkingsvorm vast te stellen voor na 2012.
Het SNN wil graag gebruik maken van de expertise en het netwerk van SER Noord-Nederland om in dit proces tot een goede samenwerking te komen in de Hansa Energy Corridor en deze goed te positioneren in internationaal verband.
De reactie van het SNN zal in de raadsvergadering van 14 december 2012 worden behandeld.

 

8 oktober 2012

Nieuwsoverzicht