Provinciale Staten bespreken Noordervisie 2040 › SER Noord Nederland

Provinciale Staten bespreken Noordervisie 2040

NIEUWS: Provinciale Staten bespreken Noordervisie 2040

Provinciale Staten (PS) van Groningen, Fryslân en Drenthe hebben tijdens de PS-vergaderingen op 18 (Fryslân) en 25 september (Groningen en Drenthe) ingestemd met de voordracht van het college over de Noordervisie 2040.

Noordervisie 2040 is de nieuwe ruimtelijk economische visie voor Noord-Nederland en is parallel aangeboden ter instemming aan de Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen.

Nieuwsoverzicht