Presentaties werkconferentie Ruimtelijk-Economische Visie Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Presentaties werkconferentie Ruimtelijk-Economische Visie Noord-Nederland

NIEUWS: Presentaties werkconferentie Ruimtelijk-Economische Visie Noord-Nederland

Tijdens de werkconferentie Ruimtelijk-Economische Visie Noord-Nederland van vrijdag 8 februari jl. werden een vijftal presentaties getoond, namelijk

  • advies Ruimtelijke Ordening
  • advies Het Noorden geeft geen Krimp
  • advies Duurzame Ontwikkeling en Biobased Economy
  • advies Smart Specialisation Strategy
  • NoordERvisie 2040

Hiernaast ziet u de presentaties.

Nieuwsoverzicht