Power to gas, een nieuwe kans voor windenergie › SER Noord Nederland

Power to gas, een nieuwe kans voor windenergie

NIEUWS: Power to gas, een nieuwe kans voor windenergie

Nederland loopt in Europa achteraan in de opwekking van duurzame energie. Alleen Malta doet het nog slechter. Er moet iets gebeuren en daarom zet men in op windenergie. Er ontstaat echter ook steeds grotere weerstand tegen windenergie.

Naast de problemen rondom ruimtegebruik en NIMBY-reacties, is een van de complicaties dat conventionele centrales en het systeem ontregeld kunnen worden als er teveel windstroom is gegeven de vraag. Daarnaast kan windenergie veel rendabeler gemaakt worden. Als Noord-Nederland het slim speelt zou het weleens voorop kunnen lopen in het oplossen van dit probleem en er zelfs van profiteren. Als er teveel wind is, kunnen we er toch een goede prijs voor krijgen. Windenergie kan namelijk veel rendabeler gemaakt worden: Door de wind in gasvorm in de grond te stoppen, kunnen we er ook op windstille momenten volop van profiteren.

Sommigen bepleiten om overtollige hernieuwbare energie in accu’s, valmeren en compressie op te slaan. Deze technologieën hebben voor grootschalige toepassing hun beperkingen. Ik zou ervoor willen pleiten om de door windmolens opgewekte elektriciteit in gasvorm (waterstof) of daarvan afgeleide chemische producten op te slaan. Door middel van elektrolyse splitsen we water in waterstof en zuurstof. Ik verwacht dat waterstof over 15 jaar net zo populair is als LPG nu. Het is ook heel goed denkbaar dat iedereen straks een brandstofcel in zijn of haar huis heeft die met behulp van waterstof in een deel van de energiebehoefte voorziet.

Gas kan onder druk worden opgeslagen onder de grond om later gebruikt te worden. Het transporteren van gas is bovendien veel goedkoper dan het transporteren van elektriciteit en je hebt er geen hoogspanningskabels voor nodig. Voor het transport van waterstof kun je in principe gewoon aardgaspijpleidingen gebruiken. Noord-Nederland kan een leidende rol spelen in een groene gasroute, Het is daarom belangrijk dat het Noorden zo snel mogelijk de handen ineen slaat om hiermee te experimenteren door middel van proefprojecten. In Europa zijn voor dit soort projecten op dit moment nog forse bedragen beschikbaar, dus daar moeten we snel op in spelen.

Door het huidige subsidieregime wordt de ondernemer van een windpark meestal behoorlijk uit de wind gehouden. Hij krijgt, terwijl de energieprijzen sterk dalen, een gegarandeerde prijs voor de opgewekte windenergie. Heel mooi voor hem natuurlijk, maar met ondernemen heeft het niet veel te maken. Het subsidiesysteem rondom windmolens zorgt onvoldoende voor een innovatieprikkel en vroeg of laat zal dit dure systeem vermoedelijk verdwijnen. Men moet dus nu al werken aan een business case zonder subsidie, want anders zullen de windparken voortijdig gesloopt moeten worden als de subsidietermijn afloopt.

Daarom is het zeer urgent dat we nu nadenken over het op termijn rendabel maken van windenenergie. Het is tijd om een nieuw fundament te leggen voor hernieuwbare energie. Als we dat niet doen, kan het ontwikkelen van een gezonde business case voor een aantal hernieuwbare energieprojecten na de subsidieperiode weleens problematisch worden.

Catrinus Jepma, lid-deskundige SER Noord-Nederland

Nieuwsoverzicht