Tijd voor een realistische blik op het oosten › SER Noord Nederland

NIEUWS: Tijd voor een realistische blik op het oosten

De SER Noord-Nederland wil dat een uitgebreidere verkenning uitgevoerd wordt naar de oriëntatie van het noordelijk bedrijfsleven op Noordoost-Europa. De noordelijke ontwikkelingsas richting Oost- en Noordoost-Europa heeft potentieel interessante samenwerkingsmogelijkheden voor het noordelijke bedrijfsleven. De verkenning kan Noord-Nederland bovendien helpen bij het formuleren van hardere en meetbare doelstellingen.

Nieuwsoverzicht

De SER Noord-Nederland heeft een quick scan verricht en vastgesteld dat er in Noord-Duitsland kansen liggen op het gebied van sensortechnologie, agribusiness en life sciences. In Noordwest-Rusland is dat de sector energie, terwijl in Finland mogelijkheden liggen op het gebied van biotechnologie en water. Ook elders in Noordoost-Europa lijken potentieel kansen te liggen. Denemarken wordt genoemd voor ecologische voedingsproducten, de Baltische Staten voor ICT. Overigens laat de quick scan ook zien dat niet iedereen in Noord-Nederland gecharmeerd is van deze focus op sleutel- en speerpuntsectoren. Toch adviseert SER Noord-Nederland hieraan vast te houden.

De Raad beveelt aan om een uitgebreidere verkenning uit te laten voeren naar de oriëntatie van het noordelijke bedrijfsleven op Noordoost-Europa. Hierbij is het belangrijk om te weten of bedrijven de meerwaarde zien van een initiatief als de NOA (Noordelijke Ontwikkelings As). De geformuleerde visie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is erg breed van karakter, ook al omdat men “een zo breed mogelijk maatschappelijk terrein” wil omvatten. Zo worden ‘culturele instellingen’ steeds expliciet in de beschouwing meegenomen. De SER Noord-Nederland ontkent de economische betekenis van cultuur niet, maar vraagt zich wel af of zo’n brede opstelling in de beginfase verstandig is. Het mede met hulp van SNN tot stand brengen van samenwerkingsconstructies met bedrijven en instellingen in Noordoost-Europa is al moeilijk genoeg.
 

Ook zijn de door Noord-Nederland geformuleerde doelstellingen naar het oordeel van de Raad te vaag. Voor de (korte) termijn 2007-2010 is dat “een toename van het aantal contacten en versterking van de netwerken tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en culturele instellingen van Noord-Nederland en Noordoost-Europa’. Hoewel de lange termijndoelstellingen wel iets concreter zijn, laten ook die zich niet gemakkelijk relateren aan de versterking van de structuur van de noordelijke economie en daar gaat het uiteindelijk om. De SER Noord-Nederland zou dan ook graag hardere en meetbare doelstellingen zien. De voorgestelde uitgebreide verkenning kan daarbij ook dienst doen als nulmeting waaraan de op langere termijn te boeken voortgang kan worden afgemeten.

De Raad stelt overigens voor het begrip ‘ontwikkelingsas’ te vervangen door een meer ‘neutrale’ term. Denkbaar is dat de term ‘Nordconnect’ wordt gehanteerd, de naam waaronder het Project Bureau Noordelijke Ontwikkelingsas thans opereert.

 

25 september 2008

Nieuwsoverzicht