Nieuwe samenstelling SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Nieuwe samenstelling SER Noord-Nederland

NIEUWS: Nieuwe samenstelling SER Noord-Nederland

SER Noord-Nederland heeft twee nieuwe leden-deskundigen in het bestuur. Het gaat om Hilde Blank, Stedenbouwkundige en directeur van een adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT en leading lector van het kenniscentrum Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool.

Nieuwsoverzicht

Volgens Frans Jaspers, voorzitter van SER Noord-Nederland, vormen de nieuwe leden de kennisbron van SER Noord-Nederland. “Als lector heeft Hugo Velthuijsen veel ervaring met juist de toepasbaarheid van kennis en met Hilde Blank weten we ons ook verzekerd van een kritische blik van buiten de regio”, aldus Jaspers.

Hilde Blank is Stedenbouwkundige en directeur van BVR, een adviesbureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Ze woont in Rotterdam en werkt op het snijvlak van publieke, private en maatschappelijke belangen. Hugo Velthuijsen is lector New Business & ICT en leading lector van het kenniscentrum Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool. Hij is als wiskundige gepromoveerd aan de universiteit van Maastricht op het onderwerp kunstmatige intelligentie.

De leden-deskundigen worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van SNN. Twee jaar geleden heeft SER Noord-Nederland besloten tot een roulatie systeem van aan- en aftreden. Om die reden zullen nu twee nieuwe leden toetreden. Met de komst van Hilde Blank en Hugo Velthuijsen neemt de SER Noord-Nederland afscheid van Willem Smink (lid-deskundige Ruimtelijke Ordening) en Han Brezet (lid-deskundige Innovatie). Op 10 oktober is tijdens de reguliere vergadering van SER Noord-Nederland afscheid van hen genomen.

Nieuwsoverzicht