SER Noord-Nederland presenteert haar nieuwe Algemeen Secretaris › SER Noord Nederland

NIEUWS: SER Noord-Nederland presenteert haar nieuwe Algemeen Secretaris

De leden van de SER Noord-Nederland zijn verheugd te kunnen mededelen dat mevrouw drs. F. Q. Gräper – van Koolwijk per 1 juli aanstaande zal aantreden in de functie van Algemeen Secretaris van de SER Noord-Nederland. Zij volgt in deze functie mevrouw W.J. Mansveld op die op 13 april jl. als gedeputeerde van de provincie Groningen werd geïnstalleerd.

Nieuwsoverzicht

Fleur Gräper (1974) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1999 tot 2005 was zij lid van Provinciale Staten Groningen voor D66; vanaf 2002 in de functie van fractievoorzitter. Verdere politieke ervaring heeft zij opgedaan in zowel Brussel als Den Haag. Zo was zij van 2006 tot 2008 werkzaam als politiek-strategisch medewerker voor de D66-delegatie in het Europees Parlement. Van 2007 tot 2009 was zij vanuit het landelijk bureau in Den Haag campagneleider voor de Europese Verkiezingen. Van 2009 tot nu toe werkte Fleur Gräper als strategisch beleidsmedewerker en teamleider Marketing en Communicatie aan de Hanzehogeschool te Groningen.

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is opgericht bij besluit van 17 maart 2007 door de gezamenlijke provinciale besturen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, in casu het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, als platform voor overleg en advies over sociaal-economische aangelegenheden. Hiermee wordt een nauwe betrokkenheid beoogd van sociale partners bij het proces van beleidsontwikkeling.

 

5 juni 2011

Nieuwsoverzicht