Noordelijke samenwerking verder versterken › SER Noord Nederland

Noordelijke samenwerking verder versterken

NIEUWS: Noordelijke samenwerking verder versterken

Besturen van de noordelijke provincies en gemeenten moeten hun samenwerking verder uitbouwen, door te investeren in gezamenlijke sterke punten en door het ingezette beleid over een lange periode voort te zetten. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland in een strategisch advies aan het SNN, het samenwerkingsverband van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Nieuwsoverzicht

Aan het strategisch advies van de SER Noord-Nederland over de sociaal-economische koers voor de middellange termijn, ligt een aantal onderzoeken ten grondslag, waaronder dat van adviesbureau Prisma & Partners. Prisma interviewde hiervoor dertig prominente ondernemers, wetenschappers, (oud-)bestuurders en de leden van de adviesraad. Ook de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de adviesraad onderzoek gedaan naar kennisintensiteit, mobiliteit, innovatie, ruimtelijke ontwikkeling en arbeidsmarktontwikkelingen in het Noorden.

Sterke punten versterken

Investeren in gezamenlijke sterke punten is volgens de SER Noord-Nederland het motto voor de toekomst. De sectoren water, energie, zorg en toerisme bieden daarbij de beste ontwikkelingsmogelijkheden. Met 58.000 banen is de zorg nu al de grootste maatschappelijke sector in het Noorden. De SER Noord-Nederland ziet hier volop kansen voor groei van werkgelegenheid, evenals in de toeristische sector. Ook de mogelijkheden van kansrijke sectoren als de chemie en de agribusiness verdienen aandacht. Op het gebied van sensortechnologie wordt al gewerkt aan een aantal innovatieve combinaties met sectoren zoals water, energie en zorg.
 

Het advies met de titel KoersVAST pleit voor langdurige en intensieve noordelijke samenwerking, die  gericht is op het versterken van de noordelijke eenheid en het voorkomen van versnippering van krachten door afzonderlijke provincies en gemeenten. Hiervoor is een leidende en richtinggevende overheid vereist, waarbij elke provincie zich verder dienstbaar maakt ten nutte van initiatieven en activiteiten van collega-provincies, waardoor op langere termijn nog meer een bestuurlijke eenheid zal ontstaan, aldus voorzitter Geert Sanders. Ook samenwerking tussen overheden, het noordelijke bedrijfsleven en de noordelijke onderwijsinstellingen is een belangrijke succesfactor.

Gezamenlijke plannen

Concrete stappen voor het versterken van de noordelijke samenwerking zijn bijvoorbeeld het opstellen van één gezamenlijk ruimtelijk beleid, één noordelijk arbeidsmarktbeleid en krachtige gezamenlijke gebiedspromotie. Momenteel hebben de provincies elk hun eigen beleid op dit gebied.
 

Namens de drie noordelijke provincies neemt de Groningse Commissaris drs. Max van den Berg het advies KoersVAST vrijdag 8 mei in ontvangst, uit handen van SER-Noord-Nederland voorzitter prof. dr. Geert Sanders. Van den Berg vervangt de Friese CdK John Jorritsma, die wegens ziekte verstek moet laten gaan.

De SER Noord-Nederland is opgericht in 2007 en werkt volgens dezelfde methode als de landelijke SER. De leden zijn vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en werknemers; daarnaast zijn er onafhankelijke deskundigen. De onafhankelijke raad adviseert gevraagd en ongevraagd.
Opdrachtgever van de SER Noord-Nederland is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
 

 

8 mei 2009

Nieuwsoverzicht