SER NN blikt terug op 2016 › SER Noord Nederland

SER NN blikt terug op 2016

NIEUWS: SER NN blikt terug op 2016

Het einde van het jaar 2016 is in zicht. Een goede reden om een korte terugblik te geven op de adviestrajecten van SER Noord-Nederland in 2016. 

Nieuwsoverzicht

De adviesagenda van SER Noord-Nederland bevatte complexe, en voor het Noorden belangrijke vraagstukken. Dit jaar zijn de uitgebrachte adviezen meer dan ooit tot stand gekomen met goede betrokkenheid van veel relevante partijen in het noorden.

In maart hebben we het advies “Ondergrond, kansen voor Noord-Nederland’ uitgebracht waarin we vooral inzoomen op de economische kansen die de ondergrond biedt, mits dit veilig en duurzaam wordt benut.

In april zijn we met de ‘Noordelijke retailagenda’ gekomen, dat gaat over een aanpak voor de noordelijke retail in relatie tot dreigende leegstanden in winkelgebieden. Later in het jaar hebben de noordelijke provincies een retaildeal met de minister van economische zaken gesloten met dezelfde titel, namelijk de noordelijke retailagenda!

In september hebben we op verzoek van de provincie Groningen een advies uitgebracht over Innovatief en Duurzaam Bouwen. Waar energiezuinig en aardbevingsbestendig bouwen in de aanpak van de overheden (mede ingegeven door de aardbevingsproblematiek m.b.t. bouwen) al ruime aandacht krijgt, hebben wij ons in dit advies vooral gefocust op het tot dan toe onderbelichte thema van levensloopbestendig bouwen.

De adviezen zijn te downloaden op onze website www.sernoordnederland.nl.

Lopende adviestrajecten waar in het afgelopen jaar veel tijd in is gestoken zijn het advies over de noordelijke arbeidsmarkt (op verzoek van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en het advies voor de provincie Groningen over Personalized & Customized Health (deze wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond).

Het advies over de arbeidsmarkt met als titel ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, De noordelijke aanpak maakt het verschil’ is eind december door de SER Noord-Nederland vastgesteld en zal begin 2017 worden aangeboden.

Het afgelopen jaar heeft SER Noord-Nederland drie bijeenkomsten georganiseerd. In mei samen met MKB Noord over de noordelijke retail, in september de SER Jongeren Challenge (als onderdeel van het adviestraject over de arbeidsmarkt) en in december een bijeenkomst over het thema leven lang leren.

Via deze weg willen we eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan één van de adviestrajecten bedanken voor de waardevolle samenwerking.

Lopende adviestrajecten waar in het afgelopen jaar veel tijd in is gestoken zijn het advies over de noordelijke arbeidsmarkt (op verzoek van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en het advies voor de provincie Groningen over Personalized & Customized Health (deze wordt in het eerste kwartaal van 2017 afgerond).

Het advies over de arbeidsmarkt met als titel ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, De noordelijke aanpak maakt het verschil’ is eind december door de SER Noord-Nederland vastgesteld en zal begin 2017 worden aangeboden.

Het afgelopen jaar heeft SER Noord-Nederland drie bijeenkomsten georganiseerd. In mei samen met MKB Noord over de noordelijke retail, in september de SER Jongeren Challenge (als onderdeel van het adviestraject over de arbeidsmarkt) en in december een bijeenkomst over het thema leven lang leren.

Via deze weg willen we eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan één van de adviestrajecten bedanken voor de waardevolle samenwerking.

Ter informatie: SER Noord-Nederland is tijdens de kerstvakantie gesloten. Wij zullen dus vanaf 23 december t/m 1 januari niet telefonisch of per e-mail te bereiken zijn. Graag staan wij u vanaf dinsdag 3 januari 2017 weer te woord.

Nieuwsoverzicht