Introductie nieuwe stagiaire SER NN › SER Noord Nederland

NIEUWS: Introductie nieuwe stagiaire SER NN

SER Noord-Nederland verwelkomt Margit van der Werff als nieuwe stagiaire binnen onze organisatie. Zij zal actief meewerken aan onze adviestrajecten en het secretariaat ondersteunen. Graag willen we Margit aan u voorstellen door een korte introductie. 

Nieuwsoverzicht

Mijn naam is Margit van der Werff. Vanaf september 2017 ben ik de nieuwe stagiair van SER Noord-Nederland. Naast mijn stage ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een eerste reden voor mijn enthousiasme voor deze stage is dat ik graag praktijkervaring op wil doen. Ik vind het een groot gemis dat er een stage ontbreekt in de bachelor. Door deze stage hoop ik een kijkje te krijgen in het werkveld en mijn opgedane ervaring van mijn bachelor toe te kunnen passen in de praktijk.

Een andere reden voor het doen van deze stage is dat ik mijn expertise graag wil verbreden. Het lijkt mij erg leuk om voorbij de psychologie te kijken en te ontdekken hoe ik mijn kennis kan combineren met een ander vakgebied. Zo vind ik beleid en de totstandkoming van beleid erg interessant. Het lijkt mij dan ook interessant om betrokken te zijn in het proces van de totstandkoming van een advies. Vanuit mijn interesse voor sociale vraagstukken en beleid kwam ik terecht bij de functie als stagiair van de SER Noord-Nederland.

Tijdens mijn stage ga ik mij bezighouden met de adviestrajecten zorgeconomie en arbeidsmarkt. Dit zijn twee adviestrajecten die ontzettend actueel zijn en waar veel toekomst in zit. Het lijkt mij erg leuk om met de betrokken partijen in gesprek te gaan en mee te werken aan het adviesrapport. Ik hoop vanuit mijn discipline bij te kunnen dragen aan de gesprekken en het bijeen brengen van de partijen om zo tot een goed advies te komen. 

Nieuwsoverzicht