Impact ondernemen, het andere winstdenken › SER Noord Nederland

Impact ondernemen, het andere winstdenken

NIEUWS: Impact ondernemen, het andere winstdenken

Op donderdag 28 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 heeft onder dit thema een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden.

Download hier de actieagenda Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

Download hier het volledige adviesrapport Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

Op 28 februari heeft de voorzitter van de SER Noord-Nederland prof. Jouke van Dijk de Actieagenda Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar van de provincie Groningen. Dit gebeurde tijdens een themabijeenkomst over sociaal ondernemerschap bij Brouwerij de Prael in Groningen, waar meerdere sprekers inzoomden op dit onderwerp. Steeds meer ondernemers maken maatschappelijke doelen onderdeel van hun bedrijfsvoering, waardoor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt meer mogelijkheden krijgen op betaald werk. Omdat deze aanpassing in de bedrijfsvoering vaak niet vanzelfsprekend gaat, komt de SER Noord-Nederland met concrete acties om ondernemen met impact verder te ontwikkelen.

Nieuwsoverzicht

Op de noordelijke arbeidsmarkt is sprake van een grote discrepantie. Enerzijds bestaan in verschillende sectoren al enige tijd grote tekorten aan goed opgeleide arbeidskrachten. Anderzijds staan nog veel mensen (langdurig) aan de kant vanwege een te laag opleidingsniveau en/of door een beperking. Voor veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt de bestaande economie, ondanks de mooie groeicijfers, geen soelaas. Er is in zekere zin sprake van marktfalen.

Met dit vraagstuk heeft de SER Noord-Nederland zich de achterliggende periode beziggehouden op verzoek van de provincie Groningen door te adviseren over de vraag hoe sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het stimuleren van sociaal ondernemerschap leidt tot duurzame arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het advies werd toegelicht door Mevrouw Renate Westdijk (lid SER Noord-Nederland namens VNO NCW MKB Noord) als voorzitter van de adviescommissie van SER Noord-Nederland: "door creatievere vormen van financiering te bieden kan nieuwe maatschappelijk georiënteerde bedrijvigheid ontstaan, waardoor er meer mogelijkheden op werk komen voor werkzoekenden, die er anders niet tussen komen. Daarnaast zouden overheden meer focus moeten hebben op de mogelijke maatschappelijke effecten van hun inkoopbeleid en veel minder op alleen de laagste prijs van die inkoop."

De heer Siem Jansen (Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij) benadrukte het belang voor de economische insteek van het advies. "Ik ben verheugd dat de NOM een goede plek in het advies heeft gekregen, gericht op financiering voor en advies aan sociale ondernemers."

Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf na de aanbieding aan dat hij verheugd was over het advies. "Het is een belangrijk onderwerp dat het verdient verder uitgewerkt te worden."

De acties in het advies zijn in drie onderwerpen gegroepeerd, namelijk financiering, houding overheden en maatschappelijke meerwaarde. Enkele voorbeelden van acties zijn het opzetten van een resultaten fonds, het aanstellen van een centrale coördinator, meer uniformering tussen de overheden en een inhoudelijke advies- en financieringsrol van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. In totaliteit zijn 28 acties geïdentificeerd.

Voorzitter Jouke van Dijk overhandigd samen met Renate Westdijk, voorzitter van de adviescommissie Sociaal Ondernemen, het rapport aan gedeputeerde Eikenaar van de provincie Groningen
Voorzitter Jouke van Dijk overhandigd samen met Renate Westdijk, voorzitter van de adviescommissie Sociaal Ondernemen, het rapport aan gedeputeerde Eikenaar van de provincie Groningen
Artikel door Richold Brandsma in dvhn op 1 maart 2019 (https://www.dvhn.nl/economie/Economie-aan-vooravond-morele-renaissance-24219318.html)
Artikel door Richold Brandsma in dvhn op 1 maart 2019 (https://www.dvhn.nl/economie/Economie-aan-vooravond-morele-renaissance-24219318.html)
Nieuwsoverzicht