Human Capital Agenda

Human Capital Agenda / Noordelijk Sociaal Akkoord

NIEUWS: Human Capital Agenda / Noordelijk Sociaal Akkoord

SER Noord-Nederland heeft onderzoek uit laten voeren naar de ruimtelijke spreiding van MBO-afgestudeerden in relatie tot de vraag bij MKB-bedrijven. Daaruit blijkt dat er, in tegenstelling tot de veronderstelling, op middellange termijn geen tekorten zijn te verwachten op MBO-arbeidsniveau in het Noorden. Dit is mede het gevolg van een meer fundamentele verandering op de arbeidsmarkt, waar als gevolg van verdere automatisering en robotisering, het aantal banen op met name MBO 2 & 3 niveau aan het afnemen is. Dit proces gaat steeds sneller en heeft daardoor ook op korte termijn al gevolgen, bijvoorbeeld in het vinden van stageplekken voor MBO 2 & 3.

Nieuwsoverzicht

In vervolg op het onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt (oktober 2012) is SER Noord-Nederland het afgelopen jaar met veel partijen in gesprek geweest om te kijken hoe we in het Noorden de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt het beste kunnen aanpakken. Het landelijk gesloten Sociaal Akkoord heeft dat proces een verdere impuls gegeven. Hierbij is het ons opgevallen dat niet alleen heel veel partijen een rol spelen op het beleidsterrein, maar bovenal dat het wemelt aan plannen en initiatieven zonder dat daarbij duidelijk sprake is van regie of een eenduidige agenda. Mede om die reden heeft SER Noord-Nederland gewerkt aan de totstandkoming van een routekaart gericht op een integraal beleid voor de Noordelijke Arbeidsmarkt. Op dit moment is SER Noord-Nederland met verschillende betrokkenen in de 3 noordelijke arbeidsmarktregio’s aan het kijken hoe aan de hand van deze routekaart de vele initiatieven en plannen beter op elkaar kunnen aansluiten.

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, de routekaart en de uitkomsten van het onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van MBO-afgestudeerden zal SER Noord-Nederand in het najaar een werkconferentie organiseren met MBO-instellingen en bedrijfsleven om oplossingen te zoeken voor de geconstateerde problemen.

Een samenvatting van het onderzoek is hier te vinden.

Nieuwsoverzicht