Hoe inclusief is de noordelijke regio? › SER Noord Nederland

Hoe inclusief is de noordelijke regio?

NIEUWS: Hoe inclusief is de noordelijke regio?

De publieke lezing ‘De Inclusieve Regio’ trok afgelopen maandag veel publiek. In de volle statenzaal van de provincie Groningen gaf Mariëtte Hamer (Voorzitter SER Nederland) haar interpretatie van de toepassing van de inclusieve regio op het Noorden. René Paas (Commissaris van de Koningen provincie Groningen) reageerde met zijn co-referaat. 

Nieuwsoverzicht

Professor Paul Elhorst, de dagvoorzitter, heette de aanwezigen welkom en vertelde dat de aanleiding voor deze publieke lezing het internationale ERSA-congres in Groningen van 29 augustus tot 1 september is, in combinatie met het advies ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland’ van de SER Noord-Nederland. Hierna hield de heer Frans Jaspers als voorzitter van de SER Noord-Nederland een welkomstwoord. Hij benadrukte hierin de platformfunctie van SER Noord-Nederland.

Het was een goede aanleiding voor de landelijke SER-voorzitter Mariëtte Hamer om haar betoog te beginnen. Ook zij sprak over de kernfunctie van de SER, het tot stand brengen van relaties en samenwerkingen. Het bruggetje naar de inclusieve regio was gelegd. Mevrouw Hamer gaf aan dat er in het Noorden al veel mooie samenwerkingsinitiatieven zijn om een inclusieve regio te creëren. De vraagstukken waar het Noorden mee kampt vragen om een snellere aanpak. “Nederland is vandaag welvarend, maar succes in de toekomst is niet verzekerd, het is tijd om samen actie te ondernemen”, aldus Mariette Hamer. 

Het co-referaat van de Commissaris van de Koningen provincie Groningen, René Paas, sluit aan op de bijdrage van Hamer. “Inclusief is de norm”, benadrukt hij. Maar er is nog een lange weg te gaan.

Professor Jouke van Dijk herkent de problematiek tijdens de paneldiscussie en de heer Johan Borgers van de Tinten Welzijnsgroep zoomt in op de lager opgeleiden die moeilijk aan een baan komen in deze ‘ge-hbo-tiseerde’ samenleving.

Nadat vanuit de zaal nog een aantal vragen aan de panelleden werden gesteld, sloot de dagvoorzitter deze geslaagde bijeenkomst af.

De bouwstenen die mevrouw Hamer en de heer Paas gebruikten voor hun lezingen zijn te vinden in de bijlagen (bijlage 1 en bijlage 2).

Nieuwsoverzicht