Herman Bloupot nieuwe Algemeen Secretaris SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Herman Bloupot nieuwe Algemeen Secretaris SER Noord-Nederland

NIEUWS: Herman Bloupot nieuwe Algemeen Secretaris SER Noord-Nederland

De SER Noord-Nederland is verheugd te kunnen mededelen dat de heer Herman Bloupot per 1 november 2015 is aangesteld als algemeen secretaris van SER Noord-Nederland. Hij volgt hiermee Fleur Gräper – Van Koolwijk op, die onlangs werd benoemd tot gedeputeerde van de provincie Groningen.

Nieuwsoverzicht

De heer drs. Herman Bloupot studeerde in 1985 af als regionaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn loopbaan begon hij als economisch onderzoeker, in eerste instantie bij de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en later bij een economisch adviesbureau. In 1988 trad hij in dienst van de provincie Groningen, waar hij begon als beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid. Van 1995 tot 2014 was hij in functie als afdelingshoofd, achtereenvolgens van de afdelingen Economische Zaken, Programma & Projecten, en Milieuvergunningen.

De laatste periode (2014-2015) was Herman Bloupot secretaris van zowel de Dialoogtafel Groningen als de Economic Board Groningen. Deze platforms zijn beide ontstaan uit het advies van de Commissie Meijer, gericht op het herstel van het vertrouwen bij de Groningers als gevolg van de negatieve effecten van de aardgaswinning. Zo was de heer Bloupot actief betrokken bij de vormgeving van het economisch programma van de Economic Board Groningen.

Als algemeen secretaris zal de heer Bloupot de verschillende adviescommissies van de SER Noord-Nederland begeleiden in hun adviestrajecten en leiding geven aan het secretariaat.

Nieuwsoverzicht